Quy định về đồng phục bảo vệ cần biết

Thông tư này quy định chi tiết về mẫu, cấu tạo, màu sắc, kiểu dáng trang phục, sao hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, ký hiệu, biển hiệu (sau đây gọi chung là trang phục); niên hạn, cấp phát và sử dụng trang phục của lực lượng bảo vệ tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ quan, doanh nghiệp).

Quy định về đồng phục bảo vệ

Đối tượng áp dụng của Thông tư được quy định đồng phục bảo vệ cụ thể như sau:
a. Lực lượng bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp;
b. Cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam; doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
c. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Đối với cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng bảo vệ trong các cơ quan, doanh nghiệp do Công an nhân dân và Quân đội nhân dân quản lý không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

Trang phục của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp phải:
1. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu công tác lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
2. Bảo đảm chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định tại Thông tư này.
3. Bảo đảm được trang bị, sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích.

Thông tư này được ban hành kèm theo biểu mẫu trang phục của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp gồm: Sao hiệu; cấp hiệu; phù hiệu; biển hiệu; ký hiệu; mũ; quần, áo xuân hè; quần, áo thu đông; caravat; dây lưng; bít tất; giày da; quần áo đi mưa.

Theo đó, Thông tư  cũng quy định cụ thể về niên hạn, cấp phát, sử dụng trang phục, cụ thể như sau:
– Áo ấm + ký hiệu được cấp 4 năm 1 bộ;
– Mũ kê pi, mũ cứng, mũ mềm, dây lưng, sao hiệu, quần áo mưa được cấp 3 năm 1 bộ/cái;
– Quần áo thu đông + ký hiệu, caravat, cấp hiệu đồng bộ, phù hiệu đồng bộ được cấp 2 năm 1 bộ/ cái;
– Quần áo xuân hè + ký hiệu, áo sơ mi, giày da, bít tất được cấp 1 năm 1 bộ/ đôi.

Cần tuân thủ quy định đồng phục bảo vệ

Kinh phí bảo đảm trang bị trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan được chi trong nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan. Kinh phí bảo đảm trang phục cho lực lượng bảo vệ doanh nghiệp được tính trong chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan, doanh nghiệp thuộc địa phương mình quản lý, định kỳ vào cuối quý II và quý IV hàng năm báo cáo về Bộ Công an (qua Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật) về tình hình, kết quả thực hiện Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/4/2016. Các quy định trước đây về trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *