bảng giá dịch vụ quản trị website
3.000.000đ/tháng
Cập nhật tin bài, sản phẩm do khách hàng cung cấp ( 50 bài/ tháng )
Thiết kế Banner, Slide
Quản trị và chia sẻ bài lên fanpage
Xử lý hình ảnh, gắn logo, SĐT, tối ưu dung lượng ảnh
Hỗ trợ cài đặt web master tools, site map…
Hướng dẫn hỗ trợ tạo fanpage trên facebook
Kiểm tra hoạt động Website đảm bảo website chạy ổn định
Tích hợp bản đồ trên web
Sao lưu dữ liệu
Liên hệ 0925099999

LỢI ÍCH QUẢN TRỊ WEBSITE