THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

 

Quý khách chuyển khoản theo thông tin sau:

Số tài khoản 1 : 19130500666686

Chủ tài khoản : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG DUY ANH WEB

Ngân hàng : TECHCOMBANK

Nội dung chuyển khoản : Tên miền + Số điện thoại

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

 

Quý khách chuyển khoản theo thông tin sau:

Số tài khoản 2 : 9925099999

Chủ tài khoản : NGUYỄN DUY ANH

Ngân hàng : VIETCOMBANK

Nội dung chuyển khoản : Tên miền + Số điện thoại

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

 

Quý khách chuyển khoản theo thông tin sau:

Số tài khoản 3 : 0925099999

Chủ tài khoản : NGUYỄN DUY ANH

Ngân hàng : MBBANK

Nội dung chuyển khoản : Tên miền + Số điện thoại